Informujmy, że zgodnie z nowelizacją

Rozporządzenia

Ministra Edukacji Narodowej

przerwa w nauczaniu stacjonarnym

została przedłużona

do 24 maja br.