Informuję, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 26 kwietnia do 02 maja 2021 r. uczniowie klas IV-VIII realizują nadal naukę w trybie zdalnym. Od 26 kwietnia 2021 do nauki stacjonarnej w systemie hybrydowym wracają uczniowie klas I-III.

W dniach od 26 do 30 kwietnia

do szkoły wracają klasy

I b, II b, III b.

PRZYWOZY

Jarnatów – 700

Glisno –720

Os. Świerczów – 725

Pniewo – 720

Osiecko –725

Os. Trzcińce – 740

ODWOZY

Glisno, os. Świerczów – łącznie – 1250, 1340

Jarnatów – 1340

Osiecko, Pniewo, os. Trzcińce – 1345

 Dodała: Renata Kaczmarek