Dnia 10.05.2017 r.  odbędą się zebrania

z rodzicami :

Propozycje ocen końcoworocznych w  roku szkolnym 2016/2017

godzina 1630 ––  Szkoła Podstawowa

godzina 1700 ––  Gimnazjum