W celu ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się wirusa COVID – 19

informuję, że zgłoszenia dzieci do klasy I szkoły podstawowej

na rok szkolny 2020/2021

będą przyjmowane po zakończonym zawieszeniu zajęć w szkole

                                                                                     Z poważaniem
                                                                                  Renata Kaczmarek