Zwracam się z prośbą o logowanie się Państwa dzieci do systemu e – dziennika Librus,  gdzie znajdą materiały wspierające do systematycznego uczenia się poza szkołą. Rodzice uczniów, którzy nie posiadają aktualnych haseł  lub nie znają loginów do logowania się w systemie, proszeni są o kontakt telefoniczny ze szkołą ( tel. 957557557). Po weryfikacji telefonicznej rodzica aktualny login i hasło zostanie przesłane pocztą internetową z adresu splubniewice@interia.pl .

Jeżeli posiadają  Państwo dostęp do konta Rodzica istnieje także możliwość wygenerowania nowego hasła do konta Ucznia

(zakładka Uczeń → Informacje → Konto ucznia → Generuj nowe hasło)

Pobierz instrukcję.

Renata Kaczmarek