Na podstawie rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zawieszenie zajęć w szkołach potrwa do 10 kwietnia 2020 r. Jednocześnie został wprowadzony obowiązek zdalnego nauczania. W związku z powyższym zwracam się do uczniów i rodziców z prośbą o śledzenie dziennika elektronicznego. Od 25 marca 2020 r. nauczyciele będą logować się w dzienniku zgodnie z obowiązujący planem zajęć i pozostawać w tym czasie do dyspozycji uczniów. Ponieważ w naszej szkole zdalne lekcje zostały uruchomione już od 16 marca 2020 r. obserwujemy, że nadal są uczniowie, którzy się nie logują. Hasła możemy Państwu przesłać na maila, po tym jak państwo taką potrzebę zgłoszą nam telefonicznie na numer szkolny 957557557. Pod tym telefonem jestem dostępna w godzinach od 8 do 15.

Z poważaniem Renata Kaczmarek