Informuję, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2020/2021

4 czerwiec 2021 r. jest dniem wolnym

od zajęć edukacyjnych.

W tym dniu organizowane są zajęcia świetlicowe od godziny: 7.30 – 14.30  

Przywozy  w dniu 4.06.2021 r. :

Jarnatów 720

Glisno 730

Os. Świerczów 735

Osiecko 745

Os. Trzcińce 750

ODWOZY : 1430