Informuję, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

od 31maja 2021 r.

uczniowie  wszystkich klas wracają do nauki stacjonarnej.

Plan przywozów i odwozów TUTAJ….