Informuję, że zgodnie  z kalendarzem roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Lubniewicach 11.10 i 14.10. 2019 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych . W tych dniach w godzinach od  800 do 1400 odbywać się będą zajęcia świetlicowe.

Przywozy z poszczególnych miejscowości:

Pniewo – 730

Osiecko – 735

Suszyce  – 740

Trzcińce – 750

Glisno – 800

Świerczów – 805

Sobieraj – 820

Jarnatów – 825

Odwozy we wszystkich kierunkach : 1400