Informuję, że zgodnie  z kalendarzem roku szkolnego 2021/2022 w Szkole Podstawowej      im. Janusza Korczaka w Lubniewicach

2 maja  2022 r.

jest  dniem wolnym od zajęć dydaktycznych .