Od 25.01 do 29.01.2016 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespół Szkół Samorządowych oraz Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubniewicach zorganizowała ferie zimowe „Patrzymy trzeźwo na świat”. W ramach codziennych zajęć sportowo rekreacyjnych zorganizowano także wyjazd na basen Słowianka w Gorzowie Wlkp. Uczestnicy pokrywali tylko koszt wstępu, natomiast transport ufundował Urząd Miejski. Dziennie w zajęciach uczestniczyło ok. 90 dzieci i młodzieży. Wszyscy uczestnicy zajęć mieli zagwarantowane wyżywienie ufundowane przez MGOPS w Lubniewicach. Głównym założeniem zajęć było kształtowanie właściwych postaw i zachowań związanych z unikaniem zagrożeń, zwłaszcza stosowania używek, a także przekonanie uczniów o wartości aktywnego spędzania czasu wolnego bez sięgania po alkohol i papierosy. Ferie prowadzili: Helena Kowalewska, Katarzyna Kosmalska, Tomasz Janiszewski i Marcin Tyczyński.