Jolanta Bernaś – opiekun szkolnego koła LOP zaprasza do udziału w konkursach, organizowanych przez Zarząd Okręgu LOP w Gorzowie Wlkp.

Uczniowie, którzy nie należą do szkolnego koła LOP lub nie opłacili składki, będą mogli za zgodą rodziców, dokonać formalności i zapisać się we wrześniu 2020 r.

 

Zarząd Okręgu

zaprasza dzieci z kl. I-III należące do szkolnych kół LOP

do wzięcia udziału
w konkursie plastycznym:

RZEKA, RZECZKA, JEZIORO, STAW W MOJEJ OKOLICY

– TO MIEJSCE PEŁNE ŻYCIA”

REGULAMIN KONKURSU:

 1. W konkursie biorą udział uczniowie klas I-III szkół podstawowych (członkowie LOP).
 2. Technika prac: dowolna – farby, pastele, kredki, papier kolorowy, bibuła itp.
 3. Prace nie mogą zawierać doklejonych elementów przestrzennych wykonanych z materiału innego niż papier lub bibuła.
 4. Prace nie mogą być wykonane z plasteliny.
 5. Format prac: A-3.

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą opiekuna szkolnego koła LOP na przetwarzanie danych osobowych autorów pracy, zgodnie z przepisami ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.).

Termin i miejsce dostarczenia pracy: 30.09.2020 r. (świetlica szkolna – opiekun LOP)

Zarząd Okręgu

zaprasza uczniów z kl. IV-VIII należących do szkolnych kół LOP

do wzięcia udziału
w konkursie fotograficznym:

RZEKA,JEZIORO,STAW …

– POZNAJĘ I FOTOGRAFUJĘ

ZBIORNIKI WODNE W MOJEJ OKOLICY”

REGULAMIN KONKURSU:

 • Przedmiotem konkursu są indywidualne prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginałami.

 • W konkursie biorą udział uczniowie klas IV -VIII szkół podstawowych.

 • Uczestnik wykonuje fotografie, których tematyka wiąże się z tytułem konkursu.

 • Technika wykonania fotografii jest dowolna.

 • Dozwolone są fotografie czarno-białe, sepia, kolorowe.

 • Autor może zgłosić do konkursu nie więcej niż 4 wywołane fotografie.

 • Wymiary fotografii: 20 cm x 30 cm.

 • Fotografie nie mogą posiadać jakichkolwiek oznaczeń, cyfr np. dat.

 • Nie będą akceptowane prace, z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte
  lub dodane w wyniku obróbki graficznej oraz powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże).

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą opiekuna szkolnego koła LOP na przetwarzanie danych osobowych autorów prac, zgodnie z przepisami ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.).

Termin i miejsce dostarczenia pracy: 30.09.2020 r. (świetlica szkolna – opiekun LOP)