Lepsza Szkoła

0
107

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie naszej Szkoły z klas V – VIII uczestniczyli na lekcjach matematyki w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym Lepsza Szkoła prowadzonym przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Projekt polega na udziale w trzech sesjach pisemnych – wrześniowej, styczniowej i majowej, w których uczniowie rozwiązują testy dotyczące zagadnień realizowanych na matematyce w okresach poprzedzających testy. Przeprowadzone testy sprawdza nauczyciel i wyniki po wpisaniu przesyłane są elektronicznie do GWO.  W ten sposób wiedza i umiejętności matematyczne naszych uczniów są porównywane z wynikami wojewódzkimi i ogólnopolskimi wszystkich uczestników poszczególnych sesji. W tym roku szkolnym ze względu na epidemię COVID-19 odbyły się tylko dwie sesje.

W ramach współpracy z Gdańskim Wydawnictwem Oświatowym uczniowie klasy ósmej pisali w styczniu próbny egzamin z matematyki .Wszystkie wyniki po opublikowaniu były omawiane na lekcjach matematyki.

 

Dodała: Maria Jęchorek