Informuję, że od dnia od dnia 15 lutego do  26 lutego 2021 r.

uczniowie klas I – III nadal uczą się w trybie stacjonarnym ,

natomiast uczniowie klas IV – VIII nadal kontynuują naukę zdalną.