Dnia 20 października 2018 r. w czasie trwania drugiej godziny lekcyjnej uczennice klasy VIII oraz III Gimnazjum wzięły aktywny udział w prelekcji pod tytułem „Poznaj swoje piersi”. Zajęcia teoretyczne i praktyczne zorganizowane zostały w ramach realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego oraz elementów programu Szkoły Realizującej Europejski Kodeks Walki z Rakiem. Uczennice poznały zasady samobadania piersi oraz porozmawiały o szeroko rozumianej profilaktyce nowotworów. Dziewczęta prócz części teoretycznej miały możliwość wykonania praktycznego samobadania piersi przy pomocy specjalistycznego fantomu. Zajęcia przeprowadziła Pani Joanna Kubicka, pracownik działu Oświaty Zdrowotnej, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sulęcinie. Zajęcia zorganizowane zostały przez pielęgniarkę szkolną i pedagoga.

Dodała: Katarzyna Kosmalska