PILNE!!!!!!

0
766

W związku z komunikatem wydanym dna 11 marca 2020  r. przez Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego informuję, że w dniach 12 i 13 marca 2020 r. w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Lubniewicach, Przedszkolu Samorządowym
w Lubniewicach oraz Oddziale Przedszkolnym w Gliśnie będą zorganizowane zajęcia opiekuńcze dla tych dzieci, których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki.

Dowóz z poszczególnych miejscowości wg stałego harmonogramu za wyjątkiem miejscowości Glisno i Świerczów.

Dowóz z Glisna – 7 20 , ze Świerczowa – 725 ( jeden kurs )

Odwozy o godzinie 1430

 Jednocześnie informuję, że od poniedziałku 16 marca 2020 r. szkoła i przedszkole nie mogą organizować żadnych zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych  w związku tym dzieci i młodzież pozostają w domach.

Fakt zawieszenia zajęć jest przewidziany do 25 marca 2020 r.

W razie zmian pojawią się kolejne informacje.

                                                                  Z poważaniem

                                        Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

                                                               Renata Kaczmarek