Nasza szkoła od kilku lat aktywnie uczestniczy w realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”. Jest to inicjatywa polegająca na propagowaniu zdrowego stylu życia o unikalnym dwukierunkowym podejściu: propagującym zbilansowane odżywianie połączone z aktywnością fizyczną. W roku szkolnym 2019/2020 program jest realizowany w klasach V – VIII . Celem głównym realizowanego programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród dzieci i młodzieży szkolnej, poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną. Program realizowany jest przy współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Sulęcinie.

Dodała: Katarzyna Kosmalska