Wychowanie komunikacyjne jest ważnym elementem edukacji w najmłodszych klasach szkoły podstawowej. Przygotowuje dzieci do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. W dniu 15 września uczniowie klasy I a uczestniczyli właśnie w takich zajęciach. W trakcie zajęć dzieci rozmawiały o tym czym są znaki drogowe, oglądały film o rodzajach znaków drogowych, oglądały plakat z wybranymi znakami, czytały wiersz Rafała Witka pt. „Jakie znaki dają znaki?”, rozwiązywały ćwiczenia dotyczące tejże tematyki, wybrały się pod opieką wychowawcy na krótki spacer w okolice szkoły celem obserwacji znajdujących się tam znaków drogowych, a przy okazji przypomnieli sobie zasady przechodzenia przez jezdnię. Po powrocie ze spaceru na podsumowanie zajęć uczniowie kolorowali wybrane znaki drogowe i próbowali ustalić do której grupy należą.

Dodała: Natalia Dudziak