W dniu 31 października 2017 r. uczniów klas pierwszych odwiedził leśniczy-szkółkarz pani Katarzyna Wąsiel. Zajęcia odbyły się pod hasłem „Las i żyjące w nim zwierzęta”. Poruszany temat wzbudził wśród dzieci ogromne zainteresowanie. Spotkanie przebiegało w formie ciekawej pogadanki, po której nastąpiły zagorzałe rozmowy. Dla utrwalenia wiadomości, każdy uczeń otrzymał książeczkę do kolorowania z ilustracjami leśnych zwierząt. Natomiast w ramach podziękowania za ciekawą lekcję przyrody pierwszaki przygotowały laurkę z życzeniami, którą osobiście wręczyły leśniczemu.

 

Dodała: Izabela Kiepura