5 kwietnia 2016 r. szóstoklasiści z naszej szkoły, podobnie jak tysiące ich rówieśników w Polsce, przystąpili do pierwszego ważnego egzaminu w ich życiu. O godzinie 8.30 przedstawiciele klas szóstych – Martyna Czech i Szymon Cieciura w obecności pani dyrektor Renaty Kaczmarek oraz zespołu nadzorującego sprawdzian  sprawdzili nienaruszalność  przesyłki, w której znajdowały się  zapakowane testy. Następnie tuż przed godziną dziewiątą uczniowie zajęli miejsca w auli i po krótkim słowie wstępu, wygłoszonym przez panią dyrektor, głos zabrała przewodniczącą  zespołu nadzorującego sprawdzian, pani Agnieszka Jenek. Przypomnienie procedur i kodowanie testów trwało krótką chwilę i o godzinie 9.10 rozpoczęła się pierwsza część sprawdzianu (język polski i matematyka), na napisanie której uczniowie mieli 80 minut. Po upływie wyznaczonego czasu członkinie zespołu nadzorującego sprawdzian, panie Iwona Dominiak i Agnieszka Gajewska z SP Wędrzyn, zebrały prace uczniów, które zapakowane w „bezpieczną kopertę”, czekały na odwiezienie. Druga część sprawdzianu (język obcy nowożytny) rozpoczęła się o godzinie 11.45, wcześniej ci sami przedstawiciele uczniów sprawdzili zabezpieczenie testów, by wkrótce przystąpić do pracy. W auli uczniowie zmagali się z zadaniami z języka niemieckiego. Nad prawidłowością przebiegu tej części sprawdzianu czuwał zespół nadzorujący w składzie: pan Marcin Tyczyński – przewodniczący oraz panie Wioleta Pietkiewicz i Agnieszka Gajewska z SP Wędrzyn. W sali nr 17 uczniowie pisali sprawdzian z języka angielskiego pod czujnym wzrokiem przewodniczącej zespołu nadzorującego pani Marii Jęchorek i członkini, pani Beaty Imańskiej z SP Wędrzyn. Po zakończeniu sprawdzianu z języka obcego nowożytnego prace zapakowano w „bezpieczne koperty”, by wraz z pracami z części pierwszej pani dyrektor Renata Kaczmarek mogła odwieźć do  Kuratorium Oświaty – TZW w Sulęcinie. Wyniki poznamy w czerwcu. Życzymy powodzenia!

 

Dodała: Agnieszka Jenek