Na przełomie października i listopada wśród społeczności Szkoły Podstawowej i Gimnazjum odbyły się wybory Rzecznika Praw Ucznia wśród uczniów. Najpierw po przeprowadzonych zajęciach tematycznych uczniowie klas IV – VIII wybrali swojego klasowego kandydata, następnie odbyło się głosowanie tajne wśród uczniów klas III – VIII. Uczniowie głosowali w sposób anonimowy. Wyłonieni kandydaci : Szkoła Podstawowa: klasa IV – Jakub Jankowski, klasa V a – Damian Komar, klasa V b – Patrycja Motylińska, klasa VI a – Michał Kuzajewski, klasa VI b – Tosia Kapa, klasa VII a – Hubert Kasperowicz, klasa VII b – Simone Ponturo, klasa VIII – Krzysztof Dzikowski. Gimnazjum: klasa III – Wiktor Capiga. Po przeprowadzeniu głosowania i skrupulatnym przeliczeniu 136 głosów okazało się, że Rzecznikiem Praw Ucznia w Szkole Podstawowej został Krzysztof Dzikowski. Natomiast w klasie III Gimnazjum wybrany został Wiktor Capiga. Serdecznie gratulujemy!

Dodała: Katarzyna Kosmalska