W dniu 24.06.2016 r. odbył się uroczysty apel z okazji zakończenia roku szkolnego, w którym uczestniczyli: Burmistrz Lubniewic Tomasz Jaskuła, Zastępca Burmistrza Katarzyna SzczepańskaPrzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Sowa, Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Iwon Kmita, Kierownik Biblioteki Miejskiej Marta Rusakiewicz, Zastępca przewodniczącego rady Gminy Bledzew Marek Bartkowiak. Na apelu Burmistrz Lubniewic Tomasz Jaskuła oraz Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Lubniewicach Renata Kaczmarek wręczyli nagrody.  Prymusom: w szkole podstawowej Szymonowi Cieciurze , w gimnazjum Wojciechowi Kargulowi, zwycięzcom konkursu ortograficznego o nagrodę Burmistrza Lubniewic: w szkole podstawowej Szymonowi Cieciurze, w gimnazjum Hubertowi Capidze;  laureatom konkursów przedmiotowych w szkole podstawowej: Marcelowi Kilinkiewiczowi i Szymonowi Cieciurze, w gimnazjum : Wojciechowi Kargulowi, Damianowi Czechowi. Ponadto wręczono stypendia ufundowane przez Burmistrza Lubniewic: w II semestrze roku szkolnego 2015/2016 stypendia za naukę w szkole podstawowej otrzymali: Szymon Cieciura, Marcel Kilinkiewicz, Emilia Kuzajewska, Martyna Czech, Jakub Jagiełło, Maciej Siwiński, Gabriela Zgierska; za osiągnięcia sportowe: Beata Kamieniczna, Tomasz Kowalewski, Damian Przybysz, Ewelina Kotuła; w gimnazjum stypendia za naukę otrzymali: Wojciech Kargul, Hubert Capiga, Damian Czech , Karolina Biegowska, Klaudia Kuzajewska, Joanna Kędzierska; za osiągnięcia sportowe: Adam Markiewicz, Bartosz Nieciejewski, Jakub Grzeszczak, Krzysztof Krawiec, Hubert Badowski, Kacper Mania, Michał Bilon, Wiktoria Jeziorska, Alicja Jarzyna . Nagrody za najlepszy wynik egzaminów zewnętrznych otrzymali: w szkole podstawowej Szymon Cieciura, w gimnazjum Wojciech Kargul. Nagrody w konkursie na sportowca szkoły otrzymali: w szkole podstawowej Kotuła Ewelina, Alicja Grzelachowska, Beata Kamieniczna; Damian przybysz, Kacper Kamieniczny, Marcel Kilinkiewicz, w gimnazjum Alicja Jarzyna i Jakub Grzeszczak. Pożegnaliśmy także absolwentów obu szkół, życząc im powodzenia w zdobywaniu wiedzy na kolejnych szczeblach edukacji. Nagrody ufundowali: Urząd Miejski, Zespół Szkół Samorządowych, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubniewicach.