Sprzęt do nauki zdalnej

0
108

Informujemy, że istnieje możliwość wypożyczenia

tabletów z klawiaturą i dostępem do internetu

 na potrzeby nauki zdalnej.

Użyczanie sprzętu odbywa się na podstawie umowy użyczenia zawartej pomiędzy Rodzicem/Prawnym opiekunem ucznia, a Dyrektorem szkoły i obejmuje wyłącznie okres nauki zdalnej. Po tym czasie sprzęt musi zostać zwrócony do szkoły.

Załącznik nr 1 do Regulaminu użyczenia sprzętu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lubniewicach  należy wypełnij i złożyć w sekretariacie lub poprzez email (splubniewice@interia.pl) .