Upowszechnianie aktywności ruchowej jako właściwego sposobu spędzania czasu wolnego, propagowanie zdrowego stylu życia, popularyzacja turystyki rowerowej i wpajanie zasad zdrowej rywalizacji to główne cele VI rajdu rowerowego „Żyjmy zdrowo, kolorowo, bez nałogów, w zgodzie z sobą”, który odbył się dnia 3 czerwca 2017 roku. Również w tym roku pogoda dopisała. Uczestnicy podzieleni na cztery zespoły, pod opieka liderów i opiekunów mieli do pokonania kilkunastokilometrowe trasy po malowniczych terenach Lubniewic. W trakcie trzech postojów rowerzyści mieli do wykonania w sumie dwanaście zadań związanych z edukacją prozdrowotną, w postaci krzyżówek, wykreślanek, rebusów i zagadek. Po powrocie do szkoły uczestnicy rajdu uzupełnili utracone kalorie, częstując się grillowaną kiełbasą, następnie dzieci i młodzież wzięły udział w losowaniu pamiątkowych upominków. W tegorocznej imprezie wzięło udział ponad 80 uczestników: dzieci, młodzież, rodzice i opiekunowie. Organizatorami rajdu była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urząd Miejski w Lubniewicach i Zespół Szkół Samorządowych. Dziękujemy za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu rajdu panu Adamowi Siwińskiemu, wszystkim opiekunom, członkom GKRPA, pani Helenie Kowalewskiej oraz wolontariuszom działającym przy szkole.

Dodała: Katarzyna Kosmalska