piątek, 31 marca, 2023
Strona główna Szkoła podstawowa

Szkoła podstawowa

Wybory Samorządu Uczniowskiego

W dniu 16.09 2015 r. w świetlicy szkolnej odbyły się wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej. Udział w głosowaniu wzięli uczniowie z kl. IV - VI wchodzący w skład trójek klasowych . Funkcje na rok szkolny 2015/2016 objęli: PRZEWODNICZĄCY:...

Sztandar

Wybory Rzecznika Praw Ucznia wśród uczniów

Wybory Rzecznika Praw Ucznia wśród uczniów Na przełomie września i października w Szkole Podstawowej odbyły się tajne wybory Rzecznika Praw Ucznia wśród uczniów. Najpierw po przeprowadzonych zajęciach tematycznych uczniowie klas IV – VI wybrali swojego klasowego kandydata, następnie odbyło się...

Dokumenty

Dokumenty zamieszczane na naszej stronie są w formacie PDF. Jeśli nie posiadasz programu obsługującego ten format pobierz go STĄD.   Do pobrania: 1. Statut 2. Szkolny System Oceniania

Dzieciństwo i młodość

Janusz Korczak właściwe Henryk Goldszmit urodził się 22 lipca 1878 lub 1879 roku w Warszawie. Brak dokładnej daty rocznej Korczak tłumaczył zaniedbaniem formalności metrykalnych przez ojca. Pochodził z rodziny Goldszmitów żyjących od wielu pokoleń w Polsce, która była związana...

Jako wychowawca na koloniach letnich

W latach 1900-1915 był aktywnym członkiem Towarzystwa Kolonii Letnich. W końcowej fazie studiów medycznych rozpoczął pracę na koloniach jako wychowawca. W 1904 i 1907 roku prowadził kolonie dla dzieci żydowskich w ośrodku wakacyjnym „Michałówka” w miejscowości Daniłowo-Błędnica (gubernia łomżyńska),...

W służbie medyczno – pedagogicznej

W marcu 1905 roku Janusz Korczak otrzymał dyplom lekarza i podjął pracę w Warszawie w Szpitalu dla Dzieci im. Bersonów i Baumanów przy ulicy Śliskiej 51. W placówce tej znajdowało się 25 łóżek. Zobowiązany był do całodobowej opieki nad...

W Domu Sierot i Naszym Domu

W 1912 roku Korczak rozstał się z pracą w szpitalu i obejął funkcję dyrektora Domu Sierot przy ul. Krochmalnej 92, pozostającego pod opieką Towarzystwa „Pomocy dla Sierot”. Współpracował ze Stefanią Wilczyńska i razem z nią zaopiekował się 85 wychowankami....

Radio

W 1935 roku związał się z Polskim Radiem. Pod pseudonimem Stary Doktor wygłaszał liczne pogadanki dla dzieci, co było nowością w radiofonii polskiej; otrzymał zaproszenie do „Anteny”. W 1938 wygłosił w radiu powieść „Pedagogika żartobliwa”. W 1934 roku i...

W getcie warszawskim

Od pierwszych dni wojny Korczak nieustannie zabiegał o wsparcie dla Domu Sierot, organizując kolonie letnie (czerwiec-lipiec 1940). Dostarczał żywność dzieciom poprzez działalność jałmużniczą. W 1940 roku Dom Sierot został przesiedlony do getta, zaś Korczaka aresztowano za nienoszenie nakazanej Żydom...